Shereen Faroqui, FIS
Shereen Faroqui
Head of Business Development - Asset Finance, Europe
FIS

Shereen is moderating at the Next Generation Workshop.

Email: shereen.faroqui@fisglobal.com